Alles is een onderbreking van de lege ruimte: bundelpresentatie Estelle Boelsma

Datum
20/03/2016
2:30 pm

Location
Perdu

Woorden zouden geen betekenis hebben zonder de stilte, de onderbrekingen tussen de woorden. De dingen om ons heen maken de lege ruimte zicht- en voelbaar. Estelle Boelsma is geïnteresseerd in hoe taal betekenis krijgt door onderbrekingen, hoe de lege ruimte betekenis geeft aan dingen en mensen.

De gedichten van Estelle Boelsma zijn te typeren als plaatsbepalingen. Voortdurend is de dichter bezig de beweging in haar omgeving in kaart te brengen, van de kleinste moleculen tot en met het heelal en zijn sterrenstelsel. Uitgesproken taal brengt door geluidsgolven bewegingen in de moleculen in de kamer en in het lichaam.

Met voordrachten van o.a. Hélène Gélèns, Edwin Fagel, Joost Baars, Marije Langelaar, Fernande de Korte en Estelle Boelsma en een inleiding door Ton van ‘t Hof.

Reserveren kan via een mail naar cixelsydium@gmail.com