De betekenis van Confucius, met Wim Brands, Kristofer Schipper (vertaler van De gesprekken) en Max Pam

reserveren: Spui 25

Datum
02/06/2014
5:00 pm

Location
Spui 25

Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Een gesprek met Wim Brands, Kristofer Schipper en Max Pam ter gelegenheid van het verschijnen van De gesprekken van Confucius vertaald door Kristofer Schipper, 2 juni, vanaf 17.00 bij Spui25.

Confucius was de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die China al eeuwenlang kenmerkt: het confucianisme. Ondanks meerdere pogingen haar uit te roeien in de twintigste eeuw is ze heden ten dage weer volledig in ere hersteld.De gesprekken (‘Lunyu’) is de meest fundamentele en daarmee ook de meest toegankelijke bron van zijn denken. Hierin gaat Confucius onder andere in op die andere belangrijke Chinese denkstroming: het taöisme.

Wat is de betekenis van het confucianisme precies? Wat is Confucius’ visie in De gesprekken? En hoe verhoudt het confucianisme zich tot het taoïsme? Kristofer Schipper maakte de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van De gesprekken  en voorzag het werk van een op het hedendaags onderzoek berustende toelichting. Ook voegde hij een vertaling van de nauw met dit werk verbonden biografie van Confucius door China’s grote historicus Sima Qian (ca. 145-86 v.Chr.) toe.

Schipper vertelt over zijn vertaling. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan columnist Max Pam. Vervolgens een gesprek onder leiding van Wim Brands.

Over de sprekers

Kristofer Schipper (1934) is emeritus hoogleraar aan de Ecole pratique des Hautes Etudes in Parijs en aan de Universiteit Leiden. Sinds 2002 woont in Fuzhou (China), waar hij samen met zijn echtgenote Yuan Bingling de bibliotheek van de Westelijke Belvedère oprichtte. In het kader hiervan ondernam hij een vertaalproject van de confucianistische Klassieken, waar De gesprekken deel van uitmaakt. Eerder verschenen van hem in het Nederlands: Tao, de levende religie van China (1988), De volledige geschriften van Zhuang Zi (2007) en Lao Zi, Het boek van de Tao en de innerlijke kracht (2010).

Max Pam (1946) is als columnist verbonden aan Het Parool. Verder schrijft hij voor talloze andere dag- en weekbladen, maakt hij televisie en radio en is hij fervent schaakliefhebber.

Wim Brands is dichter en maakt radio en televisie, onder ander het programma Boeken bij de VPRO. Zijn meest recente bundel is Neem me mee, zei de hond (2010).