Estafette van de Europese literatuur

reserveren: Spui25

Datum
12/09/2014
5:00 pm - 7:00 pm

Location
Spui 25

Boekpresentatie van Irene de Jong, ‘Narratology and classics: a practical guide’, uitgegeven door Oxford University Press.

Een van de verbindende factoren van Europa is de literatuur. Dezelfde thema’s en technieken kenmerken literaire teksten door de eeuwen en over grenzen heen. Deze gedachte ligt ten grondslag aan het nieuwe boek van Irene de Jong, hoogleraar Oud-Grieks aan de UvA: Narratology and classics: a practical guide. Hierin bespreekt zij centrale concepten van de narratologie of verhaaltheorie aan de hand van enerzijds Griekse en Latijnse passages, uiteraard voorzien van vertalingen, en anderzijds passages uit moderne romans. Voor ieder verschijnsel geeft zij zowel een oud als een modern voorbeeld. Op deze manier wordt de continu├»teit van oude technieken in moderne romans zichtbaar maar ook ┬áde vaak verrassende moderniteit van klassieke teksten.

Om de publicatie van dit boek luister bij te zetten presenteert SPUI25 een Estafette van de Europese literatuur. Zes specialisten op het terrein van een van de Europese literaturen bespreken hun favoriete prolepsis: een (expliciete of impliciete) vooruitwijzing naar een latere gebeurtenis in het verhaal. Zij laten zien hoe een en dezelfde techniek heel verschillend ingezet wordt door schrijvers en ook een heel verschillende kleuring (ironisch, tragisch, of moralistisch) kan krijgen.

Het eerste exemplaar zal overhandig worden aan professor Mieke Bal, een van de grondleggers van de narratologie.