Geladen is deze avond

reserveren: De Nieuwe Liefde

Datum
13/02/2015
11:00 am - 4:30 pm

Location
De Nieuwe Liefde

Studiedag over de biografische, spirituele en religieuze aspecten van het werk van Ida Gerhardt
Deze studiedag bestaat uit drie sessies van anderhalf uur waarin gelezen wordt uit de poëzie van Ida Gerhardt. Aan de orde komen o.a. de gedichten Een herfstavond (uit Vijf vuurstenen), Het sterreschip (uit gelijknamige bundel over Aldebaran) en Grensgebied I (slotgedicht van De zomen van het licht). Naast aandacht voor de autobiografische kant van haar werk, zal de nadruk vooral komen te liggen op de spirituele en religieuze aspecten van haar werk. Genoemde aandachtspunten – biografische, religieuze en poëticale aspecten – zijn in Gerhardts sterk verweven en typerend. Deze studiedag wordt begeleid door Frans Berkelmans.
Ida Gerhardt (1905-1997) is een van de belangrijkste Nederlandse dichters. Zij schreef poëzie die haaks stond op de revolutionaire tijdgeest van de jaren vijftig en zestig, maar wist toch uit te groeien tot een bekend en geliefd schrijfster. Haar Verzameld Werk beleefde dertien herdrukken en in Gerrit Komrijs bloemlezing uit de Nederlandse poëzie zijn tien gedichten van haar opgenomen, het maximumaantal. In oktober 2014 verscheen voor het eerst een volledige biografie.einde 16.30 uur | deelname incl. lunch en koffie

Over de begeleider
Frans Berkelmans is benedictijner monnik van Egmond en sedert lang redacteur van Benedictijns Tijdschrift. Hij schreef een achttal monografieën over bundels van Ida Gerhardt, naast artikelen over Gerrit Achterberg en Guido Gezelle en een monografie over Eindaugustuswind, de ‘bekeringsbundel’ van de dichter Willem Jan Otten.