Negatieve Invloed

reserveren: Perdu

Datum
25/04/2014
8:30 pm

Location
Perdu

‘Daar [over invloed] is erg veel over geschreven, waarbij in het voorbijgaan moge worden opgemerkt dat een heel belangrijke literaire invloed, de negatieve, zo weinig ter sprake komt: een goede schrijver, die uit zichzelf misschien geneigd zou zijn romans √† la Toergenjev te schrijven, laat dat wel uit zijn hoofd als hij de romans van Toergenjev gelezen heeft. Als men spreekt over de invloed van Poesjkin op de Russische po√ęzie, dan moet men wel bedenken dat zowat de belangrijkste taak van de op hem volgende dichters was om niet zo te schrijven als hij. “Invloed” wordt dan: anderen ertoe dwingen zo te schrijven dat ze naast je bestaan kunnen.’ (Karel van het Reve, in De geschiedenis van de Russische Literatuur)

De vraag die deze avond aan drie verschillende dichters, Arjen Duinker, Piet Gerbrandy en Annemieke Gerrist, wordt gesteld is eenvoudig: wat betekent negatieve invloed zoals Karel van het Reve die beschrijft voor jouw schrijfpraktijk?

De antwoorden beloven alles behalve eenvoudig te zijn. Een avond overanxiety of influence, de vrijheid van de eigen stem, over bewust en onbewust met deze vraag bezig zijn, het besef van traditie en het besef van vernieuwing.