Patrick Modiano: de Nobelprijs voor de Literatuur 2014

Datum
21/01/2015
8:00 pm - 9:30 pm

Location
Spui25

Een rondgang door het werk van Nobelprijswinnaar Patrick Modiano met specialiste moderne Franse literatuur Manet van Montfrans. Vertaler Maarten Elzinga leest fragmenten voor uit verschillende romans van Modiano.

De  Nobelprijs-jury roemt Patrick Modiano om de manier waarop hij in zijn werk het geheugen heeft ingezet om herinneringen aan de meest ongrijpbare menselijke lotsbestemmingen op te roepen en het leefklimaat in bezet Frankrijk weer te geven. De achtentwintig romans die de half joodse Modiano tot nu toe schreef, zijn allemaal variaties op het thema van een nooit achterhaald en nooit voltooid verleden. Op het stramien van een beperkt aantal steeds terugkerende elementen weeft Modiano beklemmende verhalen over vergeefse zoektochten naar verdwenen mensen en verloren levens. Achtergrond vormen de straten van Parijs waar zijn personages hardnekkig proberen echo’s van het verleden op te vangen.

Schrijft Modiano al bijna vijftig jaar steeds hetzelfde boek? Nee. Dat laat Manet van Montfrans in een beknopte rondgang door het werk zien. Zij besteedt daarna in het bijzonder aandacht aan de roman Dans le café de la jeunesse perdue (2007). De omzwervingen van Modiano’s personages, uitgezet op een stratenplan van Parijs, zijn voor  haar aanleiding om een parallel met de Divina Commedia van Dante te trekken.

Als vertaler van Modiano kent Maarten Elzinga diens bijzondere gedachten- en taalwereld tot in de finesses. Hij leest voor uit verschillende romans en belicht enkele problemen waarvoor het vertalen van dit suggestieve, meerduidige proza hem heeft gesteld.

I.s.m. het Jan van Luxemburg programma en Alumnivereniging AUV.