Paul van Ostaijen

reserveren: De Roode Bioscoop

Datum
12/12/2014
8:30 pm

Location
De Roode Bioscoop

Dit event vindt ook op 13 en 14 december plaats.

Een voorstelling rondom het werk van de extravagante Paul van Ostaijen, met verschillende artiesten, muziek, film en dans. Paul van Ostaijen was een modernistisch Vlaams dichter die met een betrekkelijk klein oeuvre een belangrijke positie inneemt in de literatuur van het Interbellum. Hij is bekend geworden door zijn (ritmisch typografische) poëzie, maar publiceerde ook proza.

In de drie dwaze dagen rondom Paul van Ostaijen wordt deze Vlaamse dichter opnieuw vormgegeven door een wonderlijke combinatie van musici, typografen en een beeldend kunstenaar. Naast o.a. pianist Rámon Valle verlaat ook zakelijk leider Daphne de Vries haar bureau om zitting te nemen in deze fraaie groep alchemisten, op zoek naar de essentie van deze veelzijdige modernist.

‘Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief bewijs niet is voor te brengen. Axioom is het domein van de subjektieve ervaring. Objektief is het slechts gissen. Dus: zijn wij geboren? Zien. Tasten. Maar lachen om het weinig overtuigende van dit bewijs. Ik vraag: Wie is wel degelijk geboren?’