Radicaal huishouden #1 – De Vriend

reserveren: Perdu

Datum
03/04/2015
8:30 pm

Location
Perdu

Perdu start een vierdelige programmareeks die een dwars zicht biedt op bestaande verhoudingen. Hoe kunnen normen worden doorbroken en alternatieven worden vormgegeven in kunst, politiek en samenleving? Van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Hoe richt je een huishouden in als de vierentwintiguurseconomie constante inzetbaarheid van je verlangt? Hoe kunnen spelbrekers de regels van de kunst veranderen? En als Europa steeds meer op slot gaat, hoe stellen we ons dan een inclusieve maatschappij voor? We nodigen dichters, kunstenaars, activisten en filosofen uit om samen nieuwe vormen te verkennen.

Radicaal huishouden # 1 De Vriend

Aristoteles maakte onderscheid tussen drie vormen van vriendschap: die voor het plezier, voor het nut en de vriendschap zonder bijbedoelingen, die bij hem het hoogst in aanzien staat. Maar passen alle vriendschappen wel in die definitie? Waar plaatsen we bijvoorbeeld friends with benefits, vriendschappen tussen generaties en tussen mannen en vrouwen? En waarom is het vanzelfsprekend dat de man of vrouw met wie je getrouwd bent beslissingen mag nemen als je in het ziekenhuis ligt, maar je goede vriend niet? Van Bert en Ernie tot vage Facebook-vrienden: op deze avond onderzoeken we met dichters, denkers en het publiek zelf de vele mogelijkheden van de minst geregelde van alle relaties.

Johan Hartle laat zien hoe filosofen door de eeuwen heen over vriendschap hebben nagedacht en vraagt zich af hoe we het denken over vriendschap kunnen uitbreiden. Marjolein van Heemstra vertelt over haar zwerftocht langs haar Facebookvrienden: wie zijn al deze mensen? Met Piet Joostens spreken we uitgebreid over zijn essay Over de vriend, een fascinerend overzicht van de figuur van de vriend in literatuur en kunst.