Reeks Poëtica: in gesprek met Ursula Krechel

Datum
14/05/2014
5:30 pm - 7:30 pm

Location
Spui 25

Over de spanning tussen literatuur en geschiedenis, herinnering en fictionalisering: Duits schrijfster Ursula Krechel gaat in gesprek met hoogleraar Duitse Taal en Cultuur Nicole Colin.

Tien jaren lang heeft Ursula Krechel haar tijd voornamelijk in archieven doorgebracht om een onderbelicht stukje geschiedenis op papier te kunnen zetten. In haar boek Landgericht beschrijft zij het op waarheid gebaseerde verhaal van de Jood Richard Kornitzer die terugverhuist naar Duitsland, nadat hij uit angst voor de Nazi’s naar Cuba is gevlucht. De terugkeer van door de Nazi’s gedeporteerden, ontheemden en mensen in ballingschap speelde ook eerder een rol in haar boeken en teksten, bijvoorbeeld in haar roman Shanghai. Fern von wo.

Hoe kan een schrijver het beste omgaan met fictieve waarheden op het snijvlak van ‘verhaal’ en ‘geschiedenis’? Kan literatuur als middel dienen om het verdrongen verleden op te halen en hieraan te herinneren? En: zijn er grenzen aan de fictionalisering van de geschiedenis?

LET OP: De voertaal van deze bijeenkomst is Duits.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142