Schrijven in tijden van informatiestromen

reserveren: Perdu

Datum
10/06/2016
8:30 pm

Location
Perdu

Hoe verhoudt literatuur zich tot het overschot aan informatie dat in de 21e-eeuw door internet, televisie en andere media wordt opgeworpen? Tonnus Oosterhoffs roman Op de rok van het universum wendt de veelheid aan betekenis en onzin die het internet te bieden heeft aan in een fragmentarische vorm, terwijl Koen Sels in Generator de informatiestromen vertraagt en in de breedte opzoekt. Tijdens dit programma wordt onderzocht hoe de auteur zich op moet stellen tegenover het informatief geweld dat altijd nabij is; zijn deze nieuwe vormen van kennis kostbare fragmenten waarmee nieuwe kunst kan worden gemaakt, of draait de overkill aan informatie de roman zoals wij die kennen de nek om?