Verborgen boeken

reserveren: Spui25

Datum
29/04/2015
5:00 pm - 6:30 pm

Location
Spui 25

Verborgen boeken: uitgeverij Querido tijdens en na de bezetting

Boekpresentatie i.s.m. Uitgeverij Querido

Uitgeverij Querido bestaat in 2015 honderd jaar. Bij de reconstructie van de geschiedenis van de uitgeverij is men er altijd van uitgegaan dat het heel moeilijk was de oorlogsperiode in kaart te brengen. Maar een toevallige vondst werpt nieuw licht op de zaak. Boekpresentatie van ‘Verborgen boeken. Em. Querido’s uitgeverij tijdens en na de bezetting’ met Willem van Toorn, Arjen Fortuin en Hugo van Doornum.

Tijdens de oorlog werd Emanuel Querido in Sobibor omgebracht en werd de latere uitgever Geert van Oorschot als zaakwaarnemer van uitgeverij Querido aangesteld. Het archief, zo vertelde men, was bij de inval van de Duitsers in de tuin van de uitgeverij verbrand in een poging de joodse auteurs en medewerkers veilig te stellen. Maar onlangs is een groot deel van dat archief bij toeval teruggevonden. Het werpt een verrassend, en soms zelfs schokkend, nieuw licht op wat er tijdens en kort na de oorlog met Emanuel Querido’s erfenis is gebeurd.

Willem van Toorn beschrijft tijdens deze middag de geschiedenis van Querido Verlag, de in Amsterdam gevestigde Exil-uitgeverij waar Duits-joodse schrijvers vanaf de jaren dertig hun werk konden publiceren. Arjen Fortuin belicht de rol van Geert van Oorschot als zaakwaarnemer in oorlogstijd. Hugo van Doornum schetst ten slotte de jaren na de bezetting, toen Querido’s rechterhand Alice van Nahuys de uitgeverij voortzette. Naderhand is er een borrel om de verschijning van Verborgen boeken. Em. Querido’s uitgeverij tijdens en na de bezetting te vieren.