Wijsgerig festival DRIFT

reserveren: Meer informatie

Datum
13/05/2017
Gehele dag

Location
Studio /K

De tijd is rijp voor vrees en beven. De Raaf, een slechtgetooid kwaad, besteeg het Witte Nest. Samen met de kwaadgevederden der aarde beraamt De Raaf een aanslag op De Duif, brenger van hoop en vreê. De Duif voorvoelt het slaan van zijn laatste uren, en roept nog eenmaal zijn twaalfkoppige Zwerm bijeen om vóór het einde der tijden, op 13 mei 2017, het festival te vieren te Studio/K. De Zwermelingen wijden zich met overgave aan de bereiding van het festijn. Bijzonder toegewijd is Gallus, de Zwermeling die De Duif het meest nabij staat. Ook is Corvus onder de Zwermelingen. Corvus, de armlastige ziel, vond zich reeds door het kwaad verlokt: in een ogenblik van wilszwakte zal hij De Duif verraden aan De Raaf. Maar eerst zal zich het festival voltrekken; zo staat het immers geschreven.